Pirmokai jau šimtą dienų mokykloje

Nuo mokslo metų pradžios „Ąžuolo“ progimnazijos pirmokai kasdien vertė ypatingo kalendoriaus puslapius  ir skaičiavo mokslo dienas. Jie nekantriai laukė, kada atvers paskutinįjį – ŠIMTADIENIO lapą. Prieš šimtadienį visą savaitę mokiniai rengė koncertą tėvams: mokėsi deklamuoti, kartojo daineles ir šokius. Šiam projektui ruošėsi ne tik vaikai, bet ir jų tėveliai. Mokyklos koridorių jie papuošė darbais, sukurtais iš šimto dalių. Visus stebino ir žavėjo šimtakojai iš įvairių medžiagų, tortas su šimtu žvakelių, šimtai grybų, širdelių, pėdelių, gintarų, ąžuolo lapų, šimtažiedė gėlių pieva ar mokyklos maketas.

Vasario 10 dieną, pravėrę mokyklos duris, pirmokėliai suprato, kad jų laukia nepaprasta diena. Į savo klasę jie trepsėjo spalvotų pėdelių taku, o atvėrę duris palubėje skaičiavo balionus. Sutikusi mokytoja kiekvieną papuošė žvaigžde, kuri liudijo, kad šie mokiniai – šimtą kartų sumanesni. Šalia klasės durų, ant molberto, kerojo baltas ąžuolas, kurio šakos buvo pasiruošusios išlaikyti šimtą sveikinimų mažiesiems progimnazijos mokinukams. Bendruomenės nariai, parašę linkėjimą, buvo pavaišinti „džiovintais šimtakojais“. Šimtąją dieną mokiniai mokėsi neįprastų dalykų. Vyko integruotos matematikos, lietuvių kalbos, dailės pamokos. Vaikai atliko įvairias užduotis, reikalaujančias ne tik žinių, bet ir išradingumo, linksmumo: pripildė stiklainius skaičiais iki šimto, visi kartu stengėsi parašyti šimtą žodžių, skaičiavo raides, klausė pasakos apie bitę Mają, dainavo Šimtakojo dainelę. Pasigaminę Šimtadienio akinius, bandė pro juos pažvelgti į ateitį. Džiugu, kad ateityje šioje klasėje užaugs daug mokytojų, policininkų, dainininkės ir šokėjos, gaisrininkas, ūkininkas bei direktorė. Šią dieną pirmokai tapo skaitytojais, nes „išmokę visas raideles, jau gali skaityti knygeles“. Progimnazijos  bibliotekininkė Dalia Skinkienė mažiesiems mokinukams papasakojo apie žymiausias pasaulio bibliotekas, knygos kelią, supažindino su skaitytojo elgesio taisyklėmis. Pirmokams ji įteikė skaitytojo bilietus ir skirtukus skaitomų knygelių puslapiams žymėti. Pamokų pabaigoje vaikai džiaugėsi linksmai ir nepastebimai prabėgusia diena, kuri patvirtino, kad per 100 dienų mokykloje pirmokai daug ko išmoko.

Paskutinės projekto dienos popietę į mokyklą pasveikinti pirmokų susirinko tėveliai, mamytės, močiutės, mažieji broliukai ir sesutės. Šeimos nariai  džiaugėsi savo atžalų pasiekimais, dalyvavo jų koncerte, vaišino savo vaikučius naminiais skanėstais. Tikiuosi, kad ypatinga šios savaitės nuotaika, džiugūs šimtosios dienelės prisiminimai ilgam pasiliks kiekvieno pirmoko širdyje, kad  išsipildys visas šimtas draugų palinkėjimų.

„Ąžuolo“ progimnazijos pirmokų mokytoja Irma Kriaučeliūnienė

Pirmokai