Jonušo Levulio kūrybinių darbų paroda

Vasario mėnesio pabaigoje, kovo mėnesio pradžioje progimnazijoje vyksta 7 b kl. mokinio Jonušo Levulio kūrybinių darbų paroda „Žiemą palydint-pavasarį sutinkant“.