Keičiamos mokinių Pavasario (Velykų) atostogų dienos

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos taryboje buvo priimtas sprendimas pakeisti mokinių Pavasario (Velykų) atostogų dienas. Mokiniams į pamokas nereikės ateiti 2016 m. kovo 18 d. (penktadienį), o kovo 21 d. (pirmadienį) pamokos bus organizuojamos pagal penktadienio tvarkaraštį. Visą atostogų kalendorių galite peržiūrėti pridėtame dokumente. Pakeitimo priežastis – progimnazijos mokytojai ir vadovai dalyvaus kvalifikacijos kėlimo renginyje Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje. Kovo 21 d. (pirmadienį) mokiniai į mokyklą bus pavėžėjami, maitinami įprasta tvarka. Ačiū už supratimą.

Progimnazijos direktorius Arūnas Serneckas

PRIDEDAMA: Pavasario (Velykų) atostogų kalendorius