Metodinis seminaras

Kovo mėn. progimnazijoje vyko Vaiko gerovės komisijos, mokytojų, dirbančių su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais, ir Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnybos specialisčių metodinis seminaras. Besimokantieji, vadovaujami specialiosios pedagogės  Daivos Pačėsienės, logopedės Giedrės Girdauskaitės  ir  psichologės  Daivos  Lenčiauskienės, turėjo galimybę išsakyti jiems rūpimus klausimus, diskutuoti. ,,Problemų medžio“ metodu mokytojai išsiaiškino aktualiausią problemą ir numatė jos sprendimo būdus.