Šauniausios progimnazijos klasės konkursas

Gegužės 31 dieną vyko „Šauniausios progimnazijos klasės“ konkurso apibendrinimas. Šios veiklos tikslas – skatinti mokinių motyvaciją, asmeninę pažangą, saviraišką, kūrybiškumą, bendruomeniškumą; ugdyti vertybines nuostatas: atsakingumą, draugiškumą, pagarbą vienas kitam.

Visą III trimestrą 5–8 kl. mokiniai rinko savo taškų kraitį. Konkurse dalyvaujančių klasių pasiekimai buvo vertinami ir konvertuojami į taškus pagal nurodytus kriterijus: mokymosi rezultatus,  klasių dalyvavimą įvairiuose renginiuose, lankomumą, klasės mokinių elgesį.

Konkurso baigiamajame renginyje komisija vertino klasių sukurtas emblemas, originaliausias nuotraukas bei namų darbus – filmukus apie šių mokslo metų klasės bendruomenės gyvenimą, atliktas veiklas. Geriausio pristatymo nominaciją laimėjo 7b mokiniai, o šauniausios progimnazijos klasės apdovanojimas atiteko penktokams. Sveikiname juos ir linkime sėkmės!

Laura Augustaitienė

7b klasės vadovė

Nuotraukos 6 klasės mokinės