Mokslo metus užbaigėme Padėkos diena

Birželio 3 d., paskutinę mokslo metų dieną, mokyklos bendruomenėje  dėkojome vieni kitiems už pasiektus rezultatus, įsitraukimą į įvairias veiklas progimnazijoje, mieste, už mokinių mokymą ir auklėjimą, už pažangą ir kitus gerus darbus.

Šventinės popietės metu buvo išdalintos kelios dešimtys padėkos raštų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams).

Padėkos diena progimnazijoje – galimybė stabtelti ir apžvelgti nuveiktus darbus, pasidžiaugti vieni kitais, padovanoti šypseną ir gražų žodį, svarbų kiekvienam. Ir tai nieko nekainuoja, tačiau yra branginama.

Nuoširdžiai dėkoju visai progimnazijos bendruomenei už darbštumą, įsitraukimą, idėjų įgyvendinimą.

Direktorius A. Serneckas