Paminėta Gedulo ir vilties diena

Mokslo metų pabaigoje mokykloje buvo organizuotas renginys „Vilties angelas“, skirtas 75-osioms pirmųjų trėmimų metinėms paminėti. Šiai, kas metai minimai Gedulo ir vilties dienai, mokiniai kūrė angelus.

Idėja kilo iš tremtinių, buvusių politinių kalinių prisiminimų, kuriuose dar gyvos skaudžios mintys, jog nepalūžti, išgyventi tremties sąlygomis padėjo tik didžiulis tikėjimas ir įsitikinimas, jog sunkią valandą žmogų globoja angelas.

Istorijos mokytoja L. Kraulėdienė

DSC_6339