Mokslo ir žinių diena. 2016 m.

Mokslo ir žinių dieną progimnazijos bendruomenė paminėjo drauge su Lietuvos Respublikos Ministru pirmininku Algirdu Butkevičiumi, Vilkaviškio rajono savivaldybės meru Algirdu Neiberka, Vilkaviškio r. savivaldybės administracijos direktoriumi Vitu Gavėnu,  dekanu prelatu kanauninku Vytautu Gustaičiu.

Džiaugiamės, kad Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos bendruomenės nariais tapo 21 mokinys ir jų šeimos nariai.

Šventės metu vieni kitiems linkėjome sėkmingų mokslo metų, svajonių išsipildymo, lūkesčių įgyvendinimo, dėkojome už pasiekimus, nuveiktus darbus.