Mokomės kitaip

Saulėtą ketvirtadienio rytą penktos klasės mokiniai kartu su savo vadove Zita Šestiliene, mokytojomis Vilma Anelauskiene ir Lione Kraulėdiene važiavo į dr. Jono Basanavičiaus tėviškę. Čia, gražioje ąžuolų apsuptyje, vyko integruota matematikos, lietuvių kalbos ir istorijos pamoka. Edukacinėje programoje „Vargo mokykla“ penktokai turėjo galimybę pabūti slaptosios lietuviškos mokyklos mokiniais, prisiminti abėcėlę, rašyti ant grifelinių lentelių, gaminamų iš juodojo akmens skalūno. Vaikai mokėsi taisyklingai „slebizavoti“, spėliojo vieni kitų žodžius, dirbdami grupelėmis atliko įvairias skaitymo užduotis. Muziejaus darbuotoja Agnė vaizdžiai perteikė to laikmečio dvasią, kai lietuviškas raštas buvo draudžiamas ir mokytis reikėjo slapčia, kad niekas nesužinotų. Daraktoriai buvę labai griežti, todėl pamokos metu kai kuriems penktokams teko ir ant žirnių paklūpėti. Mokslus nutraukė netikėtai pro duris įsiveržęs piktas žandaras. Jam ilgokai reikėjo įrodinėti, kad čia visi mokosi tik rusų kalbos.

Matematikos pamoka vyko viralinėje, kur mokiniai pagal spalvas susiskirstė į penkias grupes. Gavę matematines užduotis apie matavimo prietaisus ir vienetus, jie turėjo prisiminti senovinius matavimo vienetų pavadinimus, pagalvoti, ką gali išmatuoti, pasverti juos supančioje aplinkoje. Atlikdami užduotis ir jas pristatydami, pagilino matematikos ir istorijas žinias, praplėtė gimtosios kalbos žodyną. Nugalėtojų grupė buvo pavaišinta saldainiais.

Pamankštinus smegenis kita muziejaus darbuotoja penktokus pakvietė į pamoką „Pro vaikystės langą“. Vedžiodama po muziejų, ji supažindino su etnografinėmis ekspozicijomis, papasakojo apie Jonuko vaikystę, patirtus nuotykius, supažindino su senoviniais namų apyvokos daiktais ir darbo įrankiais. Džiugino tai, kad dalis penktokų nemažai žinojo apie Joną Basanavičių, kai kurie galėjo pasakyti daiktų, matytų senelių ar prosenelių sodybose, pavadinimus. Vaikai buvo smalsūs, daug klausinėjo. Pabaigoje pamokos gavo pieštukus ir užduočių sąsiuvinius, kuriuose galės pasitikrinti įgytas žinias ir gauti įvertinimus.

Vykdydami įvairias veiklas mokiniai lavino bendrąsias pažinimo, komunikavimo ir asmenines kompetencijas, mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti. Pabuvimas gražioje gamtoje juos nuteikė pakiliai, o prieš išvykstant kišenės prisipildė gražių ir didelių kaštonų. Pašėlioję sodybos kieme, linksmi ir laimingi grįžo į mokyklą.

Klasės vadovė Zita Šestilienė