Mokytojo burtų paslaptis

Šiais mokslo metais Mokytojo diena progimnazijoje praėjo labai nuotaikingai. Ryte pravėrusius mokyklos duris mokytojus pasitiko ir sveikino aštuntokai. Kaip įprasta, mokyklos vyriausieji juos pavadavo, vesdami keletą pamokų. Tai buvo naudinga patirtis, o kartu tarsi pasitikrinamas – ar susitvarkys jauni žmonės su užgulusia atsakomybe. Aštuntokai džiaugėsi suteikta galimybe ir atsakingai vykdė mokytojų pareigas.

Vėliau šia pareigas perėmė tėveliai, kurie sutiko vesti pamokas savo vaikų klasėse. Mokiniai turėjo galimybę dalyvauti netradicinėse pamokose apie kosmosą, gyvūnų kailius, policininko darbą, ūkininko gyvenimo ypatumus, rankdarbius, maisto gamybą ir kt. Malonu, kad mokinių tėvų atstovai nepamiršo ir mokytojų: jiems pateikė ypatingą staigmeną mokytojų kambaryje.

Šventė mokytojams prasidėjo patekus į mokytojo dienos kerus. Mokinių taryba būrė mokytojams ateitį, vaišino stebuklingais produktais, sveikino linksma daina, vėliau vedė pamokas. Buvo atliekamas psichologinis testavimas, savianalizės užduotys, mokytojai išbandė ir piešimo terapiją. Visi kartu bandė atrasti raktą į sėkmę, ilgą ir laimingą gyvenimą.

Baigiantis dienai mokytojus sveikino gausus būrys mokinių, mokyklos administracija, gražių žodžių mokytojai išgirdo ir iš tėvelių, o tėveliai, suradę laiko būti mokytojais, – iš mokyklos vadovų.

Ši Mokytojo diena – pamąstymas apie darbo mokykloje prasmę, apie mokytojo burtų paslaptį. Stabtelėjimo laikas, susitikimo su savimi laikas. Tikėjimo, kad esi mokytojas, suteikiantis jaunam žmogui buvimo džiaugsmą ir galimybę, laikas.

 

8b klasės vadovė Laura Augustaitienė,

pavaduotoja ugdymui Vilma Anelauskienė