Pažintis su pareigūno profesija

Progimnazijoje organizuojamos įvairios išvykos, skirtos karjeros ugdymui. Mokyklos psichologė R. Berteškaitė 7 klasei suorganizavo išvyką į Marijampolės pataisos namus. Mokinius sudomino pareigūno, dirbančio su nuteistaisiais, profesija.

Pareigūnas, kuris mus pasitiko, pristatė Marijampolės pataisos namų struktūrinę valdymo schemą, pasakojo apie kitų darbuotojų pareigas, išsilavinimą, norint dirbti tokioje įstaigoje. Kai kuriems auklėtiniams patiko kinologo profesija. Mokiniai buvo supažindinti su Pataisos namų teritorija-maketu, kurį sukūrė patys nuteistieji. Patiko ir kūrybiniai jų darbai: laivo maketas, piešti, tapyti paveikslai. Pareigūnas papasakojo, kaip gyvena nuteistieji, kokias turi sąlygas, kokie tarpusavio santykiai. Aprodė naujas patalpas, pusiaukelio namus, kurios skirtos nuteistiesiems pasiruošti gyvenimui laisvėje.

Atsisveikindamas jis palinkėjo mokiniams į šią įstaigą nepatekti, nebent kaip pareigūnams.

Septintokų klasės vadovė Alma Urbonienė