Džiaugsmingų Šv. Kalėdų!

Baigiantis ketvirtajai advento savaitei, gruodžio 22-ąją, trumpam atsitraukę nuo pamokų, susirinkome į rekolekcijas, kurių metu prelatas kun. V. Gustaitis ir sesuo Gertrūda kalbėjo apie tikrąją artėjančių švenčių prasmę, kvietė dalintis gerumu ir dovanomis su stokojančiais, džiaugtis esančiu šalia ir tuo, ką šiandien turime.

Penktadienį pradinių klasių mokiniai, pasipuošę karnavaliniais kostiumais ir kaukėmis, kartu su tėveliais rinkosi į kalėdinę popietę su Seneliu, o vyresnieji dainavo kalėdines dainas, demonstravo savo klasėse sukurtus filmus apie advento laikotarpį.

Žiemos atostogas mokiniai pasitiko šventiškai, linkėdami vieni kitiems, klasių vadovams, tėvams ir mokytojams – DŽIAUGSMINGŲ ŠV. KALĖDŲ!

 Pavaduotoja ugdymui V. Anelauskienė