Mokymosi vieniems iš kitų privalumai

mvkpBesibaigiant 2016 -iesiems metams 19 mokyklos mokytojų dalyvavo praktiniame seminare „Informacinių technologijų, mokymo programų, interaktyvios rinkmenų (failų) perdavimo sistemos, skaitmeninių mokymosi objektų naudojimas pamokose“. Mokymosi tikslas – ugdyti veiksmingo IKT taikymo pamokose kompetencijas. Uždaviniai: kurti interaktyvius skaitmeninius objektus, naudojantis programomis ActiveInspire; naudotis interaktyvia rinkmenų perdavimo sistema „Google diskas“; naudojantis SymbalooEDU įrankiu, nuorodomis, kurti teminius nuorodų rinkinius, juos administruoti, dalintis; įsisavinti greitojo informacijos nešiklio QR code galimybes ir kt.

Mokymai buvo reikšmingi, nes juos vedė minimas programas, įrankius pamokose naudojantys mokytojai: Laura Augustaitienė, Almantas Raškauskas, direktorius Arūnas Serneckas.

Šios formos mokymai veiksmingi, nes: keičiamės geriausia savo patirtimi; įgyvendiname kolegų poreikį tobulėti; mokomės drauge; esame visada šalia vienas kito, todėl padėti taikyti įgytas žinias galime bet kada.

Direktorius Arūnas Serneckas