Laisvės gynėjų diena

Ketvirtadienį progimnazijoje buvo vedamos netradicinio ugdymo pamokos, skirtos Sausio 13-ajai – Laisvės gynėjų dienai – paminėti. Jų metu istorijos mokytoja L. Kraulėdienė 5–8 klasių mokiniams demonstravo archyvinę medžiagą apie tos dienos įvykius, prisimenamus juos mačiusių žmonių akimis. Mokiniai gavo užduotį namuose parašyti meniškai apipavidalintą rašinį „Kas man yra Laisvė?“ Pradinio ugdymo mokytojos taip pat vedė pilietiškumo pamokas, padedančias suvokti, kodėl mums svarbi Sausio 13-oji, mokiniai savo mintis apie Lietuvai atmintiną dieną perteikė piešiniuose.

Penktadienio rytą mokyklos languose, prisijungiant prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ sužibo žvakelės – vienybės ir atminties ženklas. Mokyklos bendruomenė pasipuošė Neužmirštuolėmis, tyliai išsakydama pagarbą kovojusiems ir žuvusiems už Laisvę.

Pavaduotoja ugdymui V. Anelauskienė