Mokinių idėjos svajonių mokyklai

Sausio 9–13 dienomis mokiniai siūlė idėjas progimnazijos veiklos tobulinimui. Skirtuose stenduose patekti 95 užpildyti lapeliai. Mokiniai, išsakydami idėjas, dažniausiai svajoja:

  • „lankytis parduotuvėje „Aibė““ (28 lapeliai). Mokinio elgesio taisyklėse, kurioms pritarė Progimnazijos taryba, svarstė darbo grupė, kurioje buvo ir mokinių atstovai, nustatyta, kad pamokų metu išeiti iš mokyklos teritorijos (24.16. punktas) draudžiama;
  • „organizuoti šokių vakarus kiekvieną penktadienį“ (13 lapelių). Ši idėja galėtų būti svarstoma ir įgyvendinama, jei pavyktų susitarti su budėsiančiai mokytojais šokių vakaruose. Kol kas šokių vakarai organizuojami kiekvieno mėnesi paskutinį penktadienį;
  • „norėtume, kad kartą per mėnesį kūno kultūros pamoka būtų organizuojama baseine“ (9 lapeliai). Ši idėja įgyvendinama, susitarus su kūno kultūros mokytojais;
  • „kad bibliotekoje būtų daugiau kompiuterių“ (1 lapelis). Nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio bibliotekoje bus įrengti papildomi 4 kompiuteriai;
  • „kad pertraukų metu grotų muzika, būtų rodomi filmukai“ (11 lapelių). Ši idėja įgyvendinama, tačiau patys mokiniai turėtų siūlyti, kokią muziką, kokius filmukus, kurių pertraukų metu įjungti. Mokinių tarybos atstovai turėtų derinti su Remigijumi K.
  • „naujos sporto salės“ (3 lapeliai). Sporto salės grindų atnaujinimas planuojamas šią vasarą. Turėtų būti įrengta nauja grindų danga, sutvirtinta perdanga.

Geresnio maisto valgykloje pageidauja 3 mokiniai. Pageidaujami futbolo, šachmatų, dramos, maisto gamybos būreliai. Pavasarį vyks mokinių apklausa dėl būrelių ir, susidarius grupei, šie būreliai galėtų būti organizuojami nuo ateinančių mokslo metų pradžios.

Džiugina ir kiti mokinių pageidavimai: kad visose klasėse mokinių vertinimas būtų pažymiais, kad niekada nesirgtų mokytojai, daugiau ekskursijų, pakeisti skambutį į melodiją (…), brolio, kad pasaulis būtų mėlynas , noriu būti graži.

Visos idėjos sausio 16 d. buvo aptartos Mokinių taryboje ir priimtas sprendimas, kuriomis papildyti 2017 m. Progimnazijos veiklos planą.

Ačiū visiems, aktyviai dalyvavusiems.  

 Direktorius Arūnas Serneckas