Kalėdų laukimo džiaugsmas

Kiekvienais metais kyla įvairiausių minčių, sumanymų ir idėjų, kaip mokiniams padėti pajusti didžiosios metų šventės laukimo džiaugsmą. Koks gi adventas be pasakų skaitymo, be popiečių, be įdomesnių darbelių, atvirukų gaminimo, be advento giesmių?

Kad vaikai geriau pajustų ir suprastų advento prasmę, antrąją projekto ,,Šviesos belaukiant“ savaitę skaitėme pasakas, kūrėme advento vainikus, atvirukus, eglutės žaisliukus, mokėmės advento giesmių, žaidimų, kalbėjome apie atlaidumą, paguodą, pagalbą vieni kitiems. Čia mums puikiai pagelbėjo mokinių tėveliai ir senelės.

PUG vaikučius aplankė Smiltės močiutė Aldona Bartininkienė. Ji skaitė pasaką ,,Dvylika mėnesių“, pasakojo apie Kūčias, šv. Kalėdas, kiekvienam vaikui dovanojo angeliuką. Augustės mama Laimutė Penkaitienė parodė filmuką ,,Kalėdų istorija“, perskaitė Bruno Ferrero pasakojimą ,,Dėžė“, po to spalvino kalėdines mandalas.

Pirmos klasės mokiniai, išsiaiškinę vainiko ir žvakių liepsnos prasmę, padedant trims mamytėms (Ramintai Skrinskienei, Inai Dubickienei, Redai Pasilauskienei) kūrė advento vainikus, kuriuos nešėsi namo. Martos Janulaitytės tėvelis su vaikais piešė eglutę, kurią puošė žaisliukais. Žaisliukuose turėjo nupiešti savo atspindį.

Trečioje klasėje vyko netradicinio ugdymo pamoka „Vaikams apie Sodrą“. Ją vedė Tomo mama, Simona Čiuplienė. Pradinukams suprantama kalba Simona papasakojo apie valstybinio socialinio draudimo fondą, padovanojo po lankstinuką ir užrašų knygelę. Trečiokai ugdėsi finansinio raštingumo, verslumo, karjeros planavimo kompetencijas. Apie vaikų susidomėjimą liudijo jų užduodami klausimai apie pensijas, pašalpas, mokesčius, verslo kūrimo galimybes.

Penktadienio rytą į ketvirtokų klasę atėjo Danielio Didvalio močiutė Aldona Bartininkienė. Ji papasakojo mokiniams apie advento laikotarpį ir jo reikšmę. Ketvirtokai pasigamino nuostabų darbelį – Angelą, kuris neša džiaugsmą, šilumą, kadangi yra pagamintas širdimi ir savo pačių rankomis.

Telieka įgyvendinti viską, ką sužinojome, kad šventės būtų gražios, jaukios ir prasmingos.

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Marija Žemaitienė