Adventinė popietė

Geltona žvakė

Suplevens giesme

Ir dūsaus vėjas

Amžinybės ilgesiu

Kada nematomi dangaus sargai

Baltu ratu

Apsupę sėdinčius

Už balto stalo

Galybių Viešpačiui

Baltas maldas kalbės...

 

Šiais prasmingais žodžiais mokyklos salėje prasidėjo advento popietė „Šviesos belaukiant“. Renginyje dalyvavo 1–8 klasių mokiniai, jų tėvai, mokytojai, mokyklos darbuotojai. Popietę vedė šeštos klasės mokiniai Kristupas Raškauskas ir Kotryna Striokaitė, pavaduotoja ugdymui Vilma Anelauskienė bei tikybos mokytoja Laimutė Penkaitienė. Renginyje svečiavosi vienuolė Gertrūda, kuri su jaunimo grupe giedojo giesmes, kalbėjo apie Kalėdų šventės prasmę, linkėjo prasmingai sutikti Jėzaus gimimą.

Tarsi baltos snaigės šventinę popietę pradėjo šokių kolektyvas, kurį ruošė Jolanta Ribačionkienė. Advento dainas dainavo pradinių klasių mokiniai, vadovaujami muzikos mokytojos Audronės Jusaitytės. Pasirodė etnokultūros būrelis „Ąžuoliukai“, vadovaujamas Marijos Žemaitienės. Trečios klasės mokinė Saulė Povilaitytė žiūrovus nustebino savo sukurtu šokiu, visus žavėjo ketvirtokų dūdelėmis atliekama melodija iš kino filmo „Titanikas“. Penktos klasės mokinė Gabrielė Damidavičiūtė griežė smuiku. Vėliau salėje sušvito daug žvakelių. Vaikai pasakojo, kodėl jiems mielos Kalėdos, kodėl jie laukia švenčių.

Pabaigoje kiekvienos klasės atstovas susirinkusiems linkėjo šiltų ir prasmingų švenčių, o aštuntokų ansamblis linkėjimus palydėjo daina „Kalėdų naktį“.

Pasibaigus popietei buvo įteiktos klasių nominacijos už uniformos dėvėjimą ir pažangumą, o mokiniams, padariusiems I trimestrą didžiausią asmeninę pažangą klasėje – medaliai.

Tikybos mokytoja Laimutė Penkaitienė