Atsisveikinome su 5-ąją aštuntokų laida

Birželio 21 d. progimnazijoje 8 klasės mokiniams, 5-ajai progimnazijos laidai,  buvo įteikti pagrindinio ugdymo pirmosios dalies baigimo pažymėjimai. Mokyklos direktorė Gileta Naujokienė pasveikino mokinius, sėkmingai baigusius aštuntąją klasę, įteikė pažymėjimus, padėkos raštus už labai gerą ir gerą mokymąsi, aktyvią popamokinę ir sportinę veiklą, už įvairius kitus pasiekimus, mokymosi pažangą trečiajame trimestre bei veiklą Mokinių taryboje.

Devynerius metus progimnazijoje praleidę aštuntokai atsisveikino su klasės vadove, mokytojais, padėkojo jiems už suteiktas žinias.

Aštuntokus sveikino ir sėkmės linkėjo pirmoji mokytoja Irma Kriaučeliūnienė, klasės vadovė Alma Urbonienė. Tėvelių vardu kalbėjo Neringa Pakarskienė.

Šventę vainikavo aštuntokų atsisveikinimo daina „Ant bangos“, o tėveliai visus šventės svečius sukvietė dar paskutinį kartą pabūti kartu prie vaišių stalo.

Laikas bėga greitai... Išlydėdami aštuntokus, linkime Jiems sėkmingos kelionės, o laimingas akimirkas telydi sėkmės sagos!

Klasės vadovė Alma Urbonienė