Stažuotė progimnazijoje

Spalio 3 d. Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje stažavosi Birštono gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Kederienė ir matematikos mokytoja metodininkė Nijolė Jakimonienė. Pedagogių stažuotė „Mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių tobulinimas“ yra Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro vykdomo projekto Lyderių laikas 3 (LL3) renginys, kurį Vilkaviškio savivaldybėje administravo Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba. Progimnazijos specialistų tikslas buvo atliepti vieną iš renginio uždavinių – sudaryti sąlygas stažuotojoms perimti mokykloje taikomos Mokinio pasiekimų matavimo sistemos patirtis.

Direktorė Gileta Naujokienė pristatė progimnaziją – mokyklos išskirtinumą, rezultataus. Pavaduotoja ugdymui Vilma Anelauskienė supažindino su minėtos sistemos kūrimo ištakomis, kaitos priežastimis, veiksmingumu. Stažuotojos bendravo su pedagogais, įsiklausėį į išsakytus privalumus bei rūpesčius, su kuriais progimnazijos mokytojai susiduria matuojant ir fiksuojant mokinių pažangą (atsakinga Zita Šestilienė, Metodikos tarybos pirmininkė). Kūrybinės užduoties metu pedagogės turėjo progą išanalizuoti 1-2 klasėje naudojamus Mokinio asmeninės ūgties įsivertinimo lapus ir teikti pasiūlymus, kaip būtų galima juos patobulinti (atsakinga Irma Kriaučeliūnienė, Pradinių klasių mokytojų metodikos grupės pirmininkė).

Džiugu, kad sudaryta stažuotės programa buvo išpildyta ir viešnių įvertinta kaip naudinga: atrado ne vieną taikytiną savo įstaigoje aspektą. Naudinga buvo ir progimnazijos bendruomenei – svečių užduodami klausimai vertė dar kartą apmąstyti taikomą Mokinio pasiekimo matavimo sistemą, o pateikti siūlymai padės ją tobulinti.

„Ąžuolo“ progimnazijos informacija