Metodinė diena „Savivaldus mokymasis“

Mokinių atostogų metu, spalio 31 dieną, progimnazijoje vyko mokytojų metodinis pasitarimas–diskusija „Savivaldus mokymasis“. Mokytoja Zita Šestilienė parengė pranešimą, kuriame supažindino su savivaldaus mokymosi požymiais, kaip to pasiekti, kaip toks mokymasis pasireiškia pamokoje, neformaliojo ugdymo veikloje ir pan.

Mokytojai kartu stebėjo filmuotą medžiagą, parengtą Ugdymo plėtotės centro specialistų apie savivaldų mokymąsi. Po to visi diskutavo, dalijosi patirtimi, kaip jiems sekasi mokinius mokyti savarankiškumo, prisiimti atsakomybę, atpažinti savo poreikius ir labiau pasitikėti savimi. Diskusijos metu paaiškėjo, kad mokytojai ieško įvairių metodų ir būdų geresniems rezultatams pasiekti, skatina mokymosi motyvaciją. Labai svarbu, kad mokytojai kartu su mokinių tėvais būtų komanda, kuri siektų to paties tikslo.

Prisegama papildoma medžiaga apie savivaldų mokymąsi.

Metodinės tarybos pirmininkė Z. Šestilienė

Prisegama papildoma medžiaga apie savivaldų mokymąsi.

Tėvams ir mokytojams. Kaip padėti savo vaikui išmokti mokytis,

SAVIVALDUS MOKYMASIS – KAS TAI?