Konkursai, konkursai…

Mūsų mokykloje yra skiriamas nemažas dėmesys mokinių matematinių gebėjimų ugdymui. Tuo tikslu nepraleidžiame progų pasitikrinti savo žinias ir sumanumą įvairiuose matematikos konkursuose. Penkiolika 5–7 klasių mokinių dalyvavo kvalifikaciniame respublikinio matematinio konkurso „Kings“ etape, kur patogiu sau laiku turėjo išspręsti matematines užduotis internetu. Paskui, surinkę reikiamą taškų skaičių, galėjo dalyvauti finale. Penki moksleiviai pareiškė norą dalyvauti. Šie mokiniai lapkričio 17 dieną vyko į Kauno Vytauto Didžiojo universitetą, kur auditorijoje kiekviena amžiaus grupė skirtingu laiku sprendė uždavinius. Finalas vyko šešiuose respublikos miestuose tuo pačiu laiku. Kiekvienoje amžiaus grupėje iš viso buvo nemažai dalyvių: 448 penktokai, 324 šeštokai ir 202 septintokai.

Penktokas Simas Meseckas 69,81 proc. aplenkė visų dalyvavusių penktokų rezultatus, Rimantė Lukašinskaitė – 66,04 proc., Pijus Striokas – 66,40 proc. Šeštokė Viktorija Šabunkaitė aplenkė 52,78 proc. visų šeštokų rezultatus, o septintokas Kasparas Vosylius – 38,78 proc. visų septintokų. Visiems dalyvavusiems moksleiviams buvo įteikti diplomai.

Gruodžio 8 dieną aštuntokai Gediminas Bakšys, Arnas Eidukevičius, Gustas Čemerka, Martinas Briauka, Emilija Eidukaitytė, Emilė Striokaitė ir Augustas Kažemėkas dalyvavo nacionaliniame matematikos ir gamtamokslinio raštingumo konkurse. Šiuo konkursu siekiama skatinti mokinius domėtis ir mokytis gamtos mokslų ir matematikos, propaguoti mąstymo bei žinių taikymo praktikoje gebėjimų ugdymą. Šio konkurso matematikos ir gamtos mokslų klausimai orientuoti į mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, bendrąsias kompetencijas ir žinių taikymą konkrečiose praktinėse situacijose.

Gruodžio 15 dieną aštuntokai Gustas Čemerka, Martinas Briauka ir Gediminas Bakšys Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultete dalyvavo respublikiniame matematikos konkurse „Žvaigždžių spiečius“. Iš viso jame dalyvavo 180 mokinių iš visos respublikos. Džiugu, kad mokiniai nepabijojo jame dalyvauti, žinodami, kad į šį konkursą susirinks gabiausi respublikos licėjų, gimnazijų ir progimnazijų mokiniai. Bendras išprusimo testas ir matematikos uždaviniai visiems vienodi.

Abiejų konkursų rezultatai bus paskelbti vėliau, bet mokiniams svarbu dalyvavimas ir šauni patirtis. Tai didelis aštuntokų sambūris, kurio metu moksleiviai galės objektyviai įsivertinti, kiek jų žinios ir gebėjimai skiriasi nuo bendraamžių; informacija bus svarbi ir mokinių tėvams.

Tikiu, kad šie mokiniai, pasisėmę patirties, įgiję daugiau pasitikėjimo savimi, pastebėję, kad mokytis tikrai verta, ateityje tikrai sieks savo užsibrėžto tikslo.

Matematikos mokytoja Zita Šestilienė