Refleksijos diena

Sausio 24 d. mokykloje vyko Refleksijos diena. Tokia rezultatų aptarimo forma mokykloje buvo organizuota pirmą kartą. Šios ugdymo dienos tikslas – trišalio pokalbio (mokinys-mokytojas-tėvai ((vienas iš tėvų), globėjai, rūpintojai) metu geriau suprasti MOKINIO stiprybes ir „silpnybes”, patirtus jausmus ir emocijas, išsiaiškinti pagrindines vertybes ir viltis, lūkesčius, pamatyti perspektyvas ar sritis tobulinimui(si). Organizuodami šią dieną mokėme mokinius pačius valdyti savo mokymosi procesą, kelti tikslus ir ieškoti sprendimo, sąmoningumo, savarankiškumo, o kartu augome ir patys.

Yra įrodyta, kad dėmesingas trijų šalių įsitraukimas į ugdymą(si) kuria saugesnius, pozityvesnius tarpusavio santykius, tapsiančius modeliu, į kurį vaikai orientuojasi bendraudami su bendraamžiais. Tai lemia gerėjančius vaikų mokymosi pasiekimus, lyderystę, mažėjančias elgesio problemas, atveria platesnes profesinės karjeros, geresnės gyvenimo kokybės siekimo galimybes, auga vaikų savivertė, jausmų valdymo įgūdžiai.

Mokiniai, naudodamiesi MŪD-e esančiais klausimais, pokalbiui ruošėsi savarankiškai arba su klasės auklėtoju.

Suplanuotą dieną patyrėme įvairių emocijų ir išgyvenimų – džiaugsmo, jaudulio, netikėtumo, rūpesčio. Bet vis dėlto visus vienijo sėkmės pojūtis – pavyko! Tai rodo ir faktai: iš suplanuotų 207 pokalbių įvyko 180 (27 mokiniai nedalyvavo dėl ligos). Į mokyklą atvyko 72 tėvai, kurie dalyvavo 89 pokalbiuose (tai sudaro 50 proc. visų vykusių pokalbių). Gausiausiai dalyvavo 3 klasės mokinių tėvai – 17 iš 23. Dar pastebime, kad didėja į mokyklą ateinančių ir vaikų ugdymu besirūpinančių tėčių skaičius – tądien dalyvavo 26.

Mokytojai apibendrindami Refleksijos dieną teigė, jog dauguma mokinių pokalbiams buvo pasiruošę atsakingai. Nepaisant jaudulio, gebėjo reikšti savo mintis, išsakė lūkesčius, idėjas, problemas.

Keletas ketvirtos klasės mokinių minčių:

„Supratau, kad nereikia pasiduoti. Gavau patarimų ir, kai pasikalbėjau, man pasidarė ramiau“;

 „Refleksijos diena man patiko, nes galėjau išsipasakoti, o tėveliai irgi mano, kad gerai tokia diena“;

„Bus lengviau dėl darbo pokalbio. Bus lengviau, kai dirbsiu tokį darbą, kuriame reikės kalbėtis su žmonėmis“;

„Labiau įsidrąsinau kalbėti su nepažįstamu žmogumi“;

„Niekada nereikia pasiduoti ir siekti savo svajonių“.

Tikime, jog ši diena – dar vienas žingsnis į gilesnį mokinio pažinimą, į susikalbėjimą, ir bendruomeniškumą.

Direktorė Gileta Naujokienė