Literatūros pamoka apie Laisvę

7 klasės literatūros pamokose II pusmetį išsamiai nagrinėjame laisvės gynimo temą: kalbame apie partizaninį judėjimą, asmens didvyriškumo išaukštinimą lietuvių liaudies dainose, pamatines piliečio vertybes, apie tai, kas sustiprina žmogų kovoje už laisvę.

Lietuvių kalbos mokytoja Vilma Anelauskienė, siekdama dar aiškiau atskleisti laisvės temą, Sąjūdžio reikšmę tautai, mūsų rajono žmonėms, į pamoką pakvietė buvusią progimnazijos mokytoją Dalytę Šileikienę.

Iš mokytojos pasakojimo supratome, kokiais jausmais ir nuotaikomis gyveno žmonės  Sąjūdžio metu, ko ir kodėl buvo griebtasi siekiant atkurti Lietuvos nepriklausomybę, iš kur semtasi ryžto. Parodytose nuotraukose išvydome pilnas žmonių aikštes, stadionus, kuriuose vykdavo mitingai. Mokytoja D. Šileikienė aktyviai juose dalyvavo, stovėjo Baltijos kelyje, pati organizavo autobusų maršrutus, sveikino to meto didžius Lietuvos žmones. Tuo metu mūsų amžiaus mokiniai taip pat padėjo: kartu su mokytoja auklėtiniai laisvu metu padėjo tvarkyti J. Basanavičiaus tėviškę.   Mane nustebino, kad jie savo noru, pasibaigus pamokoms, skubėdavo padėti ir nepasakydavo ne, – Tėvynę ir jos laisvę vertino ir jaunoji karta.

Mokytoja labai vaizdžiai perteikė, koks įspūdis, vienybė buvo jaučiama, kai daugybė žmonių į Baltijos kelią atvyko vien tam, kad susiimtų už rankų, nes tai visiems reiškė pasipriešinimo pradžią. Man ypač į atmintį įsirėžė viena mintis – „Netgi kariai negalėjo užgniaužti ir sutramdyti mūsų ryžto,  jeigu būtų bandę tai padaryti, mes vis tiek nebūtume pasidavę.“

Atsidėkodami viešniai kartu su savo mokytoja padainavome dainą – „Sudainuokime Lietuvai“.

7 klasės mokinė Erika Stankevičiūtė