„Turėk geografiją savyje“

Gegužės 10 d. Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje vyko Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 68 klasių mokinių geografijos konkursas „Turėk geografiją savyje“, skirtas mokytojo Vytauto Armanavičiaus vardui atminti.

Konkursą iniciavo Vytauto Armanavičiaus šeima, šiai idėjai pritarė Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius ir mūsų progimnazija. Konkursu buvo siekiama skatinti mokinius domėtis Lietuvoje ir pasaulyje vykstančiais gamtiniais, socialiniais, demografiniais, ekonominiais ir politiniais procesais; sudaryti sąlygas mokiniams ugdyti(s) dalykines geografijos mokslo ir bendrąsias kompetencijas; ugdyti(s) meilę, pagarbą ir toleranciją žmogui, supančiai aplinkai, Lietuvai, pasauliui.

Į konkursą susirinko devynios rajono mokyklų komandos, prisistačiusios originaliais pavadinimais: „Viktorija“, „Z Kolumbai“, „Akmenukai“, „Pakeleiviai“, „Beveik gidai“ ir kt. Po lyrinio „Ąžuolo“ progimnazijos mokinių leitmotyvo pagal Jurgos Ivanauskaitės esė „Kelionių alchemija“ ir septintokų dainos, dalyvius sveikino konkurso užduočių sudarytoja ir komisijos pirmininkė Laura Armanavičė – Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, geografijos mokytoja metodininkė. Su ja kartu atvyko ir komandų atliktas užduotis vertino Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro dailės mokytoja ekspertė Virginija Armanavičienė bei Vilniaus grafikos meno centro direktorė Jurga Minčinauskienė. Viešnios pakvietė  pasižiūrėti video reportažą, kuriame kalba šviesaus atminimo geografijos mokytojas Vytautas Armanavičius.

Po trumpo kiekvienos mokyklos prisistatymo komandoms buvo pateikiamos įvairaus formato praktinės ir teorinės užduotys iš įvairių geografijos sričių, jos buvo paįvairintos vaizdine bei gamtine medžiaga; mokiniai skatinami ieškoti argumentuotų problemų sprendimo būdų.

Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad mokinių geografinės žinios tvirtos – komandas vieną nuo kitos skyrė tik keletas taškų. Simboliška, bet laimėtojais tapo Vytauto Armanavičiaus gimtinės – Gražiškių gimnazijos mokiniai, surinkę 23 taškus.  Jiems buvo įteikta Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus padėka ir dovanos. Mūsų mokyklos „Z Kolumbai“, kuriems atstovavo 6 klasės mokinys Haroldas Mockevičius, septintokas Andrius Skamarakas ir aštuntokė Kamilė Šlekytė, surinko 20 taškų.

Visiems dalyviams ir mokytojams padėkas įteikė Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas, atminimo dovanas – Armanavičių šeima.

Konkursas tądien tapo švente, atminimo ir pagarbos švente žmogui, kuris turėjo geografiją savyje ir stengėsi, kad kiti ją turėtų. Manome, kad Vytauto Armanavičiaus vardo geografijos konkursas turės prasmingą tęstinumą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Anelauskienė