Progimnazijoje viešėję vokiečiai mokė teikti pirmąją pagalbą

Jau tapę tradicija, kad pavasarį mūsų rajoną aplanko Vokietijos Ahauso miesto Raudonojo kryžiaus (RK) savanoriai. Šis pavasaris buvo dvidešimt pirmasis. Todėl jau nestebina, kad su organizacijos nariais džiaugsmingai sveikinasi praeiviai, o vokiečiai kai kuriuos faktus ar rajono vietovių ypatumus išmano net geriau negu mes patys, vilkaviškiečiai.

„Ąžuolo“ progimnazijoje svečiai taip pat lankėsi ne pirmą kartą. Paskutinį kartą, 2018 m. rudenį, viešėję RK atstovai penktos klasės mokinius mokė teikti pirmąją pagalbą susižeidus, užspringus, taisyklingai atlikti dirbtinį kvėpavimą. Šiemet susitikimas buvo kaip praeitos pamokos tąsa: Heinrich Hollekamp trumpai supažindino su RK misija akcentuodamas, kad jų savanoriška veikla seniai tapusi hobiu. Salėje ir lauko klasėje  pirmos pagalbos teikimo gebėjimus ugdėsi  pirmos, penktos, šeštos klasės moksleiviai. Mokiniai drąsiai ir noriai „gaivino“ žmogų-manekeną, kurį, beje, svečiai mokyklai ir padovanojo. Renginyje taip pat dalyvavo Vilkaviškio r. savivaldybės administracijos vyriausiasis civilinės saugos specialistas Robertas Fišeris. Jis domėjosi civilinės saugos sistema Vokietijoje, supažindino su Lietuvoje veikiančios sistemos ypatumais.

Vokiečiai supažindino su jų mieste mokyklose veikiančiu pirmos pagalbos modeliu „Mokinys-mokiniui“: mokiniai apmokomi teikti pirmąją pagalbą, jie  budi masinių renginių metu ir prireikus, esant nesudėtingiems atvejams,  savarankiškai teikia pagalbą kitiems mokiniams. Toks modelis labiau taikytinas su vyresniaisiais, tačiau įmanomas dirbant ir su jaunesnio amžiaus mokiniais. Būtent tai  gegužės 31 dieną „Ąžuolo“ šventės metu ir planuojame išbandyti. Aišku, šįkart mokiniams dar padės žmogaus saugos mokytoja Laura Augustatitienė ir visuomenės sveikatos specialistė Jolanta Legavičienė.

Žinias apie sveikatą, pirmosios pagalbos teikimą, traumų bei ligų prevenciją mokiniai kaupia žmogaus saugos, biologijos ir kitose pamokose. Žmogaus saugos ugdymo tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams įgyti žmogaus įvairiapusės saugos ir asmeninės kompetencijos pagrindus. Pamokose siekiama, kad mokiniai išsiugdytų saugos kultūrą propaguojančias vertybines nuostatas ir atsakingą elgesį, aktyviai rūpintųsi savo ir kitų saugiu gyvenimu. 1/5 žmogaus saugos pamokų skiriama įgyvendinti ugdymo uždavinį – tinkamai elgtis ir suteikti pirmąją pagalbą ištikus nelaimei. (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-655).

Visiems būtina suvokti, jog nelaimės akivaizdoje, kol atvyks profesionali medicinos pagalba, tik šalia esantis žmogus gali būti vienintelis „gyvybės šaltinis“.