Padėkų diena

Birželio 21 diena „Ąžuolo“ progimnazijoje prasidėjo netradiciškai – mokiniai ir mokytojai rinkosi į mini konferenciją „Mano sėkmės istorija“. 5-8 klasių pranešėjai dalinosi, kas jiems šiais mokslo metais pasisekė, ir kas padėjo pasiekti didesnę ar mažesnę sėkmę. Daugelis mokinių labiausiai džiaugėsi savo žinių pasiekimais, tačiau mokytojai priminė, kad reikia išmokti vertinti ir labai mažus bei paprastus dalykus, tokius kaip pražydinta gėlė ar galimybė ryte išvysti šviečiančią saulę.

Po mini konferencijos progimnazijos bendruomenė susibūrė lauko klasėje. Visi nekantriai laukė apdovanojimų už 2018-2019 m. m. pasiekimus. Z. Šestilienė pirmiausiai priminė, kokiuose konkursuose, olimpiadose ar varžybose prizines vietas užėmė mokiniai, tada 5-8 klasių vadovai įteikė padėkas savo ugdytiniams. Buvo dėkojama už labai gerą mokymąsi, už iniciatyvumo, kūrybiškumo kompetencijų raišką, dalyvaujant popamokinėje veikloje, už mokyklos vardo garsinimą, dalyvaujant konkursuose, už aktyvią sportinę veiklą, už padarytą didžiausią asmeninę pažangą. Už antrojo pusmečio pažangumą ir uniformų dėvėjimą padėkos taurėmis buvo apdovanoti penktokėliai.  6 klasės mokiniai gavo taurę už geriausią lankomumą tarp 5-8 klasių.

Ko gero, pati svarbiausia akimirka buvo šauniausios klasės paskelbimas. Renkant šauniausią progimnazijos klasę, buvo atsižvelgta į šiuos kriterijus: I-ojo ir II-ojo mokinių pusmečio rezultatus, dalyvavimą neformaliajame ugdyme,  įvairiuose mokyklos renginiuose, lankomumą, elgesį, uniformų dėvėjimą, dalyvavimą konkursuose ir olimpiadose. Susumavus taškus, pergale džiaugėsi 5 klasės mokiniai. Jie buvo apdovanoti žaidimu „Luna“ boulingo klube.

Po apdovanojimų visa mokyklos bendruomenė vaišinosi ledais. Ir, kaip linkėjo mokytoja I. Žemaitienė, ėjo namo ilsėtis ir džiaugtis prasidėjusiomis vasaros atostogomis.

R. Bondzinskienė