Mokslo metų pradžios šventė „Ąžuolo“ progimnazijoje „Į rudenį auksinį“