Mokiniai ugdė gebėjimus „perskaityti“ filmą

Rugsėjo 24 d. progimnazijos mokiniai dalyvavo VŠĮ „Kultūrinių projektų centro“ organizuotame edukaciniame projekte „KINO BUSAS“. Tai tęstinis kino edukacijos projektas, jau dvylika metų nuosekliai vykdantis profesionalaus kino sklaidą Lietuvos regionuose.

Šio projekto tikslai – lavinti įvairaus amžiaus žiūrovų įgūdžius „perskaityti“ filmą bei atskleisti vizualinio teksto teikiamas galimybes kitų dalykų mokyme. Kartu   ugdomas estetinis skonis, kultūrinis akiratis ir vertybinės nuostatos, vystomi komunikaciniai ir meniniai gebėjimai, kūrybiškumas bei kritinis mąstymas.

Šią dieną 5–6 ir 7–8 klasių mokiniai turėjo galimybę stebėti pasirinktus filmus, kurių anonsus iš anksto pasiūlė organizatoriai, o po peržiūrų juos aptarti. Pirmoji mokinių grupė stebėjo dokumentikos žanro filmą „Pakeliui į mokyklą“, o vyresnieji – dramą „Arčiau debesų“.

Diskusiją vedė jaunosios kartos kino kūrėjas Andrius Blaževičius, daugeliui žinomas kaip filmo „Šventasis“ režisierius (šis filmas 2017 m. „Sidabrinės gervės“ apdovanojimuose triumfavo net šešiose nominacijose).

Nors mokiniai po peržiūrų nelabai drąsiai įsijungė į diskusiją, tačiau matytus filmus suvokė giliau: kalbėtasi ne tik apie filmo siužetą, bet ir apie gyvenimo pamokas, iššūkius ir išbandymus, padedančius subręsti, jauno žmogaus atsivėrimą pasauliui, drąsą pažinti save, šeimos sampratą,  žmonių ryšį su gamta, jausmus, perteikiamus kino kalba.

Pavaduotoja ugdymui Vilma Anelauskienė