Prevencinio projekto „Tavo pasirinkimas“ įgyvendinimas

Progimnazijoje nuo 2019 m. rugsėjo mėn. iki lapkričio mėn. yra vykdomas alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos projektas „Tavo pasirinkimas“. Šio projekto tikslas – ugdyti progimnazijos mokinių motyvaciją sveikai gyventi, nevartojant alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų; organizuoti jiems sistemingą žinių teikimą, stiprinti atsisakymo įgūdžius bei aktyvią fizinę veiklą.

Įgyvendinat šį projektą buvo suorganizuotos sveikatos priežiūros specialistės J.Legavičienės paskaitos 5 kl. mokiniams „Rūkymas ir sveikata“, 6 kl. mokiniams „Alkoholio žala“. Šių paskaitų metu mokiniai įgijo žinių apie nikotino ir alkoholio neigiamą poveikį žmogaus organizmui, per žaidimą su kamuoliu „Pagauk visą tiesą apie narkotines medžiagas“ įtvirtino gautą informaciją, aktyviai diskutavo, kaip išvengti žalingų įpročių.

Įdomios ir naudingos buvo Vilkaviškio rajono policijos pareigūnės R. Kairienės paskaitos 7 ir 8 kl. mokiniams apie „Lietuvos nepilnamečių teisinę atsakomybę“. Šiose paskaitose mokiniai išklausė, kokius administracinius ar baudžiamuosius pažeidimus gali įvykdyti mokiniai, kokios gali būti pasekmės, kaip tai gali paveikti tolimesnį jauno žmogaus gyvenimą.

Siekiant mokyti vaikus prasmingų laisvalaikio leidimo būdų 2-4 kl. mokiniams buvo suorganizuota išvyka į Marijampolės sveikatingumo centrą „Sveikatos banga“. Mokiniai turėjo galimybę lavinti plaukimo įgūdžius baseine, aktyvinti fizinę veiklą.

Šio projekto įgyvendinimas bus dar tęsiamas ir lapkričio mėnesį, todėl progimnazijos mokinių dar laukia nemažai įdomių veiklų ir renginių.

Projekto vykdytoja Diana Tarnauskienė