Rukloje pažinome kario profesiją

Idėja aplankyti Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomąjį pulką dar pavasarį gimė šio pulko įkūrėjui, a. a. plk. ltn. Stasiui Levuliui. Su didžiuliu entuziazmu jis pasakojo, kokias geras emocijas ir vertybes suteiktų mokiniams ši ekskursija. Deja, gyvenimas taip pakoregavo, kad šią ekskursiją teko organizuoti jo žmonai, gydytojai Editai Levulienei.

Taigi gerai nusiteikę vieną penktadienio rytą, lydimi pavaduotojos ugdymui V. Anelauskienės ir ugdymo karjerai specialistės L. Pauliukaitienės, išvykome į Ruklą. Jonušo Radvilos mokomais pulkas įkurtas 1998 metais spalio 1 dieną. Tai vartai į Lietuvos kariuomenę: čia rengiamas Lietuvos kariuomenės aktyvusis rezervas, būsimieji profesinės karo tarnybos kariai. Nuo 2009 m. iki šiol mokomajame pulke organizuojamuose baziniuose kariniuose mokymuose ir baziniame kario savanorio įgūdžių kurse jau parengta daugiau nei 2 tūkst. karių. Čia pradinį karinį rengimą taip pat gauna pirmakursiai Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai. Pagrindinė Mokomojo pulko užduotis vykdyti Bazinį kario rengimą, kurio tikslas – parengti Lietuvos kariuomenei karius, gebančius atlikti individualias užduotis taikos ir kovinių veiksmų metu, ugdyti karių savybes ir vertybes, suteikti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, būtinų ginklu ginant valstybę. Sėkmingai baigę Bazinį kario kursą, kariai įgyja pagrindinį karinį parengtumą.

Šioje edukacinėje ekskursijoje mokiniai susipažino su kario profesija, išmoko karinės rikiuotės pagrindų, aplankė dalinyje esantį muziejų, išgirdo pulko įkūrimo istoriją.  Aštuntokai turėjo puikią galimybę pademonstruoti savo akies taiklumą, šaudydami lazeriniu šautuvu, pačiupinėti ginklus, pasimatuoti kareivišką kuprinę ir kitą amuniciją, kurių svoris tikrai įspūdingas.

Pavalgę sočius, skanius pietus kartu su kariais, mokiniai patraukė į autobusą, žygiuodami ir garsiai skanduodami. Anot pavaduotojos ugdymui, tai buvo įrodymas, kad edukacinės pamokos uždavinys pasiektas – pakako pusės dienos, kad mokiniai bent šiek tiek pajaustų kario kasdienybę, suprastų, jog čia neegzistuoja žodžiai nenoriu, negaliu, nemoku, kad čia ugdoma disciplina, atsakomybė, savarankiškumas, bendražmogiškos vertybės.

Už smagią, prasmingą ir įdomią ekskursiją esame dėkingi 8 klasės mokinės Julijos mamai Editai Levulienei.

8 klasės vadovė Zita Šestilienė