Mokomės vieni iš kitų

Išsilavinęs žmogus tas, kuris žino, kaip sužinoti tai, ko jis dar nežino.

(Vokiečių filosofas George Simmel)

Kaip ir kiekvienais metais, per mokinių rudens atostogas, mokytojai būrėsi į metodines grupes ir mokėsi vieni iš kitų.

Šiemet mokymai vyko dvi dienas. Spalio 28 dieną mokytojai rinkosi pasisemti patirties iš pradinių klasių mokytojos metodininkės Irmos Kriaučeliūnienės, turinčios patirties mokyklų išorės vertinime. Mokytoja išsamiai ir suprantamai pasidalijo mintimis ir pastebėjimais apie pamokos struktūros tobulinimą, sėkmingos pamokos požymius, siekiamus rezultatus ir refleksiją. Mokytojai dirbo grupelėmis, atliko užduotis, dalijosi savo įžvalgomis. Buvo smagu pasitikrinti ir pasimatuoti savo patirtį ir žinias apie sėkmingą pamoką ir jos kokybę.

Spalio 29 d. seminarą smagiu žaidimu pradėjo anglų kalbos vyresnioji mokytoja Ina Bikauskienė, kuri parodė, koks svarbus yra susitelkimas ir dėmesys, siekiant užsibrėžtų tikslų. Apie sėkmingą pamoką ir įvairius mokymosi metodus vaizdžiai ir įtaigiai papasakojo geografijos mokytoja metodininkė Rūta Šukaitytė, dirbanti ir Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje. Pamatėme nemažai jos kolegų filmuotų pamokų epizodų, diskutavome, kokie turėtų būti geros pamokos bruožai.

Apie vertinimo ir įsivertinimo reikšmę šiuolaikinėje pamokoje savo mintimis ir parengta skaidrių medžiaga pasidalijo anglų kalbos vyresnioji mokytoja Aida Liaudinskienė.

Tikimės, kad mokydamiesi vieni iš kitų mokytojai tobulės, sieks žinių bei jomis dalinsis su mokiniais.

Metodinės tarybos pirmininkė Zita Šestilienė