Pamoka-tyrimas

Šiuolaikinis mokymas(is) apima daugybę socialinių, kultūrinių, gamtinių, politinių, ekonominių aspektų, suponuodamas sąlygas, kad mokymo(si) dalyviai gebėtų atsižvelgti į visumą, į visas aplinkybes. Išryškėja būtinybė į mokymą(si) įtraukti ir praktinę veiklą, kuriai reikia kasdienio gyvenimo įvairovės. Praktinėje veikloje ugdymo(si) proceso dalyviai, remdamiesi savo tiesiogine ir įgyta patirtimi formuojasi praktinio mokymosi kompetencijas. Atlikdami eksperimentus, bandymus, stebėjimus per gamtos pamokas, mokiniai atskleidžia ir tyrinėja įvairius gamtos dėsnius. Tiriamoji veikla padeda suprasti, kas, kaip ir kodėl vyksta? Svarbiausia mokiniams mokytis dirbti ir mąstyti kaip tikriems tyrėjams: diskutuoti, išsakyti savo nuomonę, atlikti paprastus ir įdomius tyrimus. Todėl šiuo pagrindu ir yra vedamos pamokos, skatinančios mokinius aktyviai įsitraukti į tiriamąjį procesą.

Lapkričio 22 d. 1b klasėje vyko ,,Medžiagų tirpumo tyrimas". Mokiniai dirbdami grupėse aktyviai įsitraukė į šią veiklą, grupavo įvairias medžiagas, išskirdami svarbiausius medžiagų požymius. Atpažino ir palygino medžiagas pagal jų fizines savybes. Gebėjo pasigaminti mišinį ir išsiaiškinti, kurios buityje esančios medžiagos yra tirpios, o kurios – netirpios.

Pamoka neapsiėjo be darbingo šurmulio, teigiamų emocijų ir diskusijų.

1b klasės mokytoja Žaneta Galinytė