Mokėmės projektiniu metodu

Sausio 15 d. 5–8 klasių mokiniams organizuota Ugdymo diena – „Mokymasis projektiniu metodu“. Pirmoji valanda buvo skirta mokytojų ir mokinių veikloms, kurios stebino išradingumu ir kūrybingumu. Vėliau mokiniams vyko edukaciniai užsiėmimai su svečiais.

Penktos klasės mokiniai su mokytojais I. Akuckiene ir T. Bonkevičiumi dalyvavo protmūšyje-viktorinoje „Klausimėlis“, kuriuo siekė pagilinti mokinių žinias, ugdyti savivaldumą ir kritinį mąstymą,

Šeštokams diena prasidėjo integruota lietuvių kalbos–muzikos pamoka „Lietuvių liaudies sakmės“. Mokytojų R. Bondzinskienės ir A. Jusaitytės tikslas buvo išmokyti mokinius pritaikyti melodiją lietuvių liaudies sakmėms.  Iš pradžių vaikams buvo iššūkis sudainuoti prozos kūrinį, tačiau kūrybiški ir drąsūs jaunuoliai puikiai įveikė užduotį. Jie gebėjo pritaikyti įvairaus ritmo melodijas ir pagilino supratimą apie lietuvių liaudies sakmes, teksto ir ritmo dermę.

Septintos klasės mokiniai kartu su mokytojomis I. Bikauskiene ir A. Liaudinskiene IT kabinete dirbo porose ir kūrė Kahoot internetinio įrankio klausimynus (multiple choice) apie pasirinktą sporto šaką. Mokiniai sukūrė puikias ir įdomias užduotis, jas pristatė ir visi kartu išbandė.

I. Dubickienė ir A. Raškauskas septintokams paruošė „popierinį“ iššūkį. Susiskirstę į komandas, mokiniai pagal savo norus lankstė lėktuvėlių modelius ir dalyvavo mini skrydžio tikslumo bei atstumo varžybose.

Aštuntokai, susiskirstę į penkias grupes, pasklido po įvairias mokyklos erdves ir pagal mokytojos Z. Šestilienės pateiktą brėžinį apskaičiavo, kiek ir už kokią kainą reikės nupirkti juostos, kuria „dekoruos“ pasirinktas mokyklos sienas. Pritaikę duotą mastelį, nubraižė sienų brėžinius. Baigę užduotį, vadovaujant mokytojai L. Penkaitienei, pristatė savo darbus ir reflektavo rezultatus.

Socialinė pedagogė D. Tarnauskienė ir psichologė J. Galinskienė aštuntokus mokė bendrauti be žodžių. Užsiėmimo „Skirtingi bendravimo būdai“ metu mokiniai grupėse tylėdami piešė ir kūrė bendrą plakatą iš savo vardo raidžių. Ne visiems tai buvo lengva užduotis. Pristatydami plakatus jie pabrėžė, kad sunku būtų nekalbėti su kitu žmogumi, be žodžių suprasti, ką jis nori pasakyti ar daryti. Kai kurių grupių plakatai buvo ryškių spalvų, nuotaikingi, kitų – ramių, mažiau dekoruoti. Tai atskleidė, kad visi mes esame skirtingi, turime savų bendravimo ypatumų, todėl turime pasistengti suprasti bei priimti šalia esantį kitokį žmogų.

 Edukacijoje „Dėmesio, filmuojam!” 5–6 klasių mokiniai susipažino su kinu, jo istorija, sužinojo, kaip kuriamas kinas, kokie žmonės dalyvauja jo kūrimo etapuose, už ką kiekvienas atsakingas. Vaikai žiūrėjo filmą, jį aptarė ir grupėse, pasiskirstę vaidmenimis (režisierius, vaizdo operatorius, aktoriai),  kūrė scenarijus, vaidino ir filmavo. Sukurtus trumpus filmus demonstravo ir aptarė. Septintokai ir aštuntokai dalyvavo dviejose edukacijose: „Beveik Suaugęs. Augęs su pasaka“ ir filmo „Song Song ir katytė“ stebėjime bei aptarime.

Projektinės veiklos padėjo plėtoti mokinių pažinimo, komunikavimo ir kūrybiškumo kompetencijas. Džiaugiamės, kad mokiniai noriai įsitraukė į visas veiklas, buvo aktyvūs, smalsūs ir išradingi.

Anglų kalbos mokytoja Aida Liaudinskienė