Pažintis su muzikos instrumentais

Lietuvos švietimo reformos pabrėžia humanišką jauno žmogaus ugdymo procesą – ugdyti

ir skatinti norą mokytis, patirti teigiamus jausmus šiame procese bei realizuoti ir formuoti tokius poreikius, kurie išplaukia iš pačių moksleivių iniciatyvos.

Muzikos raiškos procese išryškėja viena iš dvasingumo ugdymo grandžių – muzika atlieka dorovinio, tautinio, estetinio ir kitas vaikų auklėjimo funkcijas. Šių dienų muzikinio ugdymo tikslų ir muzikinės kultūros sampratoje dėmesys krypsta į prasmingą ir reikšmingą moksleivių pasaulėžiūros formavimosi džiaugsmą: išgirsti, pajusti, suvokti dainuojamą, grojamą muziką, judėti pagal muziką bei ją skaityti, vertinti muzikinę tikrovę, suvokti muzikos vertybes ir t.t.

Sausio 20 d. su 1a ir 1b klasės mokiniais vykome į Vilkaviškio muzikos mokyklą, kurioje mus nuoširdžiai pasitiko šios mokyklos auklėtiniai bei mokytojai. Pamokos tikslas – supažindinti mokinius su muzikos instrumentais. Visi instrumentai, kuriuos pristatė muzikos mokyklos auklėtinai,  padėjo pirmokams išgirsti ir pajausti, kaip skamba jais atliekami kūriniai.

Manome, jog toks bendradarbiavimo ir bendravimo džiaugsmas tik dar labiau sustiprino mokinių norą mokytis muzikos, pažinti ją ir suprasti. Muzikos mokyklos auklėtiniams buvo puiki galimybė atskleisti save, o mažiesiems pasijusti pamokoje-koncerte. Mokiniai įdėmiai klausė kiekvieno instrumento garso, stengėsi iš pamokos pasiimti kuo daugiau į savo žinojimo skrynelę.

Dėkojame muzikos mokyklos pavaduotojai D. Balčiūnienei ir jos šauniai komandai už puikią galimybę pažinti muzikos pasaulį kitaip, netradiciškai, o visus mokytojus raginu išbandyti netradicinius muzikos mokymo ir mokymosi būdus bei skatinti mokinius būti atvirais juos supančiam pasauliui.

1b klasės mokytoja Žaneta Galinytė