Mokiniai atostogauja – mokytojai mokosi

Mokiniams atostogaujant, mokytojai kelia kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, mokykloje organizuojamose metodinėse dienose. Per šias mokinių atostogas taip pat rinkomės į metodines dienas pasidalinti savo patirtimi ir sėkmėmis, perduoti vieni kitiems įgytas žinias.

Progimnazijos sekretorė L. Augustaitienė visus mokytojus ir aptarnaujančio personalo darbuotojus supažindino su nauja dokumentų valdymo sistema – „KONTORA“. Informacinių technologijų kabinete, prisijungę prie programos, išbandėme naują dokumentų valdymo sistemą.

Pavaduotoja ugdymui V. Anelauskienė, dalyvavusi seminare Druskininkuose, mokytojams pristatė Utenos Krašuonos progimnazijos patirtį. Ji kalbėjo apie šios progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą, vykdomus projektus, akcentuodama projektą „Matematinė papildyta realybė“. Mokytojams pademonstravo virtualią užduočių saugyklą-banką su visiems prieinamomis integralaus matematinio turinio praktinėmis užduotimis, skirtomis 7–8 klasėms. Pavaduotoja pasiūlė mokytojams, klasių vadovams naudotis Vilniaus universiteto dėstytojų sukurta internetine svetaine „Kūrybingumo mokykla“, kuri gali praturtinti pamokas kūrybingumo istorijomis ir pavyzdžiais.

Biologijos mokytoja A. Lažauninkienė kalbėjo apie gamtamokslinį ugdymą. Ji pasidžiaugė, kad įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 2018–2019 mokslo metais progimnaziją pasiekė daug priemonių, skirtų 1–8 klasių mokinių ugdymui. Panaudodami priemones, mokiniai daugelį chemijos, biologijos, fizikos, geografijos reiškinių išmoksta ne klausydami teorijos, bet eksperimentuodami, išsiaiškindami praktiškai, mokydamiesi kitose aplinkose. Tam pasitarnauja mokykloje įrengta laboratorija, kurioje atliekami įvairūs bandymai. Mokydamiesi tokiu būdu, mokiniai įgauna daugiau praktinių žinių, dirbdami komandoje ir pristatinėdami savo darbus, lavina bendradarbiavimo, pažinimo, viešojo kalbėjimo kompetencijas.

Pradinių klasių mokytojos J. Ribačionkienė ir I. Kriaučeliūnienė lankėsi Kauno Šiaurės licėjuje, kur dalyvavo seminare „Įtraukieji metodai priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme”. Pedagogės įgijo daug teorinių žinių, išbandė įtraukiųjų metodų ir seminaro medžiaga dalijosi mokyklos pradinio ugdymo mokytojų metodinėje grupėje.

J. Ribačionkienė kalbėjo apie skaitymo strategijas ir skaitymo skatinimo būdus. Mokytoja akcentavo, jog skaitymas siejasi su visomis ugdymo (si) sritimis, todėl įgūdžius reikia diegti nuo mažumės. Parenkant skaitymo būdus, atsižvelgti į vaiko amžių, lytį ir poreikius, suteikti galimybę rinktis, ką skaityti: žurnalus, laikraščius, instrukcijas ar aplinkoje esančius tekstus. Būtina nepamiršti, kad skaitymą skatina ir šeima, todėl vakaras, praleistas skaitant su vaiku, įneša didžiulį indėlį į jo fantazijos ir kūrybiškumo augimą.

Mokytoja I. Kriaučeliūnienė pasidalino patirtimi, pademonstruodama užduotis ir metodus, skatinančius gilesnį teksto suvokimą. Pateikti pavyzdžiai ir praktiškas jų išbandymas pagilino mokytojų kompetenciją lavinti vaikų atidumą, gebėjimą tekste surasti tikslų atsakymą, turtinti žodyną, ugdyti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, susieti lietuvių kalbą su kitais mokomaisiais dalykais

Pavaduotoja ugdymui V. Anelauskienė kalbėjo apie meninį literatūros kūrinio skaitymą. Ji akcentavo, jog žodžio menas yra toks pat kaip tapyba ar muzika, įgalinantis patirti kūrybinius ieškojimus. Pavaduotoja pateikė skaitovų vertinimo kriterijus, remdamasi savo praktika ir pavyzdžiais, kalbėjo apie pagrindinius meninio skaitymo komponentus: kvėpavimą, dikciją (artikuliaciją), intonaciją, pauzes, loginius kirčius ir kt., patarė, kaip mokiniuose ugdyti meninę žodžio raišką.

Dėkoju visiems mokytojams, aktyviai dalyvavusiems metodinėse veiklose. Juk – „Išsilavinęs žmogus yra tas, kuris žino, kaip sužinoti, ko jis dar nežino“ (Vokiečių filosofas George Simmel).

Metodinės tarybos pirmininkė Zita Šestilienė