Rajono dailės olimpiada

Kovo 5 dieną „Ąžuolo“ progimnazijoje vyko 26-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados II etapas. Olimpiadoje dalyvavo aštuonios kūrėjos iš trijų rajono švietimo įstaigų: Vilkaviškio „Aušros“, Pilviškių „Santakos“ ir Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijų.

Olimpiados tema – „Lietuvos raudonoji knyga“. Dalyvės atsivežė namų darbą ir kūrybinės veiklos aplanką (portfolio), o vertinimo komisijai turėjo pateikti vietoje per tris valandas atliktą kūrybinę užduotį. Buvo vertinama kūrinio idėjos originalumas, kūrybiškas meninės ir techninės raiškos priemonių valdymas: kompozicija, idėjos ir formos santykis bei pasirinktos dailės technikos išmanymas ir tikslingas taikymas.

Dalyvės tapė, liejo akvarelę, dirbo mišria technika, o viena rinkosi kompiuterinę grafiką.

Komisija išskyrė Matildos Kalvaitytės darbą. Ji apdovanota I vietos diplomu ir atstovaus Vilkaviškio rajono dailininkus III olimpiados etape. Matildos mokytoja Reda Viktažentienė (Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija).  II vieta paskirta Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos II a klasės mokinei Kamilei Kušlevičiūtei (mokytoja Dalia Viliušienė). III vietos diplomu apdovanota Vilma Veršylaitė, Pilviškių „Santakos“ gimnazijos abiturientė. Vilmos mokytoja Alma Urbonienė.

Rajoninę olimpiadą pravesti padėjo šilta, draugiška, organizuota „Ąžuolo“ progimnazijos komanda. Ačiū.

Dailės mokytoja Diana Maksimavičienė