Nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“

Šiomis dienomis „Ąžuolo“ progimnazijos bendruomenei, Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos tarybos vardu, atsiųstos Padėkos už aktyvią įkvepiančią veiklą, istorijos pažinimo ir pilietiškumo skatinimą.

Asmeninė Padėka pareikšta 7 klasės moksleiviui Haroldui Mockevičiui už dalyvavimą ir  puikias žinias  nacionalinio konkurso „Lietuvos istorijos žinovas“ pirmame etape.

Istorijos mokytoja L. Kraulėdienė