1a klasės mokinių sukurti dailės darbai.

1A klasės mokinių sukurti dailės darbai. Lietuvių kalbos, dailės, pasaulio pažinimo ir muzikos integracinė tema "Pienė".

Mokytoja Irma Kriaučeliūnienė