DĖL 2019-2020 M. M. UGDYMO PROCESO „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOJE PABAIGOS

Informuojame, kad ugdymo procesas, Progimnazijos tarybai pritarus (2020 m. gegužės 19 d. protokolo Nr. 1.5.-4) ir suderinus su steigėju,  Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos direktorės 2020 m. gegužės 20 d.  įsakymu Nr. V- 62 baigiasi:

PUG, 1-4 klasėms – birželio 5 d. Mokinių vasaros atostogos prasideda birželio 8 d., baigiasi rugpjūčio 31 d.

5-8 klasėms – birželio 12 d. Mokinių vasaros atostogos prasideda birželio 15 d., baigiasi rugpjūčio 31 d.

Mokymas(is) iki ugdymo proceso pabaigos organizuojamas nuotoliniu būdu.

Administracija