Būsimų penktokų šventė

Saulėtą birželio 10-osios dienos pavakarę į šventiškai papuoštą progimnazijos kiemą rinkosi ketvirtos klasės mokiniai ir jų tėveliai. Diena ketvirtokams ypatinga – paskutinė šių mokslo metų pamoka, kurios metu bus įteikti pradinio išsilavinimo pažymėjimai.

Pamoką pradėjo klasės vadovė Vilija Vyšniauskienė. Ji pakvietė pasižiūrėti video montažą, kuriame užfiksuotos ketverių mokslo metų auklėtinių pamokų, kelionių, renginių akimirkos. Mokytoja perskaitė auklėtiniams pasaką apie idėją, vedančią svajonių link, ir vaikams teko savo svajones užrašyti. Po matematikos uždavinio, kurio atsakyme slypėjo žmogiškumo metafora, klasės vadovė pakvietė kalbėti mokyklos direktorę Giletą Naujokienę.

Direktorė sveikino ketvirtokus, sėkmingai įveikusius pirmąjį svarbų mokymosi etapą, įteikė  pradinio išsilavinimo pažymėjimus ir padėkas už labai gerą mokymąsi, aktyvų dalyvavimą popamokinėje veikloje ir kitus pasiekimus.

Tėveliai ir mokiniai padėkojo mokytojai V. Vyšniauskienei už ketverių metų darbą ir rūpestį bei, tęsdami tradiciją, pasodino lauko klasėje riešutmedį.

Tvirto Jums žingsnio, būsimi penktokai, tolimesniu mokymosi keliu!

Pavaduotoja ugdymui  V. Anelauskienė