Dėl ugdymo proceso 2020-2021 m. m. įgyvendinimo: Rekomendacijos ir LR Sveikatos apsaugos ministro sprendimai