Ankstyvosios prevencijos programa

Įgyvendinant tęstinį psichoaktyvių medžiagų vartojimo projektą „TAVO PASIRINKIMAS“ nuo 2020 m. spalio mėn. 8 klasės mokiniams bus pravesti  penkti ankstyvosios prevencijos programos užsiėmimai. Tai mokslo ir faktiniais duomenimis pagrįsta tarptautinė programa, kurią nuo 2013 m. Lietuvoje diegia Narkotikų, tabako ir kontrolės departamentas. Šios programos užsiėmimus ves Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro psichologė D. Lenčiauskienė ir visuomenės sveikatos specialistės Edita Jankienė ir Danguolė Balčiūnienė.

Programa skirta eksperimentavimo su psichoaktyviomis medžiagomis (išskyrus tabaku) ar nereguliaraus jų vartojimo patirtį turintiems jaunuoliams, kurie dar nėra priklausomi. Programa siekiama ugdyti kritinį mąstymą, skatinti atsisakyti alkoholio ir narkotikų vartojimo, sudaryti sąlygas jauniems žmonėms būti išklausytiems ir suprastiems. Dalyviams bus išduoti pažymėjimai, patvirtinantys apie dalyvavimą programoje.

Projekto vykdytoja socialinė pedagogė D. Tarnauskienė