SU TARPTAUTINE MOKYTOJŲ DIENA!

Kasmet spalio mėnesį bendromis Mokinių tarybos, Mokyklos tarybos, tėvų, aštuntokų organizuojama Savivaldos diena – Tarptautinė mokytojų diena – pasižymi idėjų originalumu, sukuriama šventine nuotaika, sukeliama nuostaba.

Šiemet, atsižvelgdami į šiandienos aktualijas, „Ąžuolo“ progimnazijos Mokinių taryba – gydytojų komanda – „Ąžuolo“ laboratorijoje patikrino kiekvieno atvykusiojo sveikatos būklę. Visi mokytojai gavo Medicinos dokumentų išrašą, įgalinantį švęsti Mokytojo dienąJ. Vesti pamokas buvo patikėta patiems mokiniams. Taip šią ugdymo dieną buvo sukurtos sąlygos stiprinti bendrąsias kompetencijas: kūrybiškumo, mokėjimo mokytis, iniciatyvumo.

Šventiškai tėvų papuoštoje mokyklos salėje mokiniais tapo mokytojai. Aštuntokai pravedė interaktyvią pamoką, kiekvienam pedagogui įteikė nominacijas, išryškindami savitumą, originalumą bei pasveikino muzikos kūriniais.

Marijampolės Meno mokyklos pedagogai Irina ir Arūnas Šerpyčiai mokytojams dovanojo skambias akordeono melodijas. Mokytojai pradžiugini ir dar viena dovana – Mokyklos taryba paruošė jiems specialiai sukurtas veido kaukes su progimnazijos atributika.

Dėkojama tėveliams, mokiniams, pedagogams, sukūrusiems įsimintiną profesinę dieną. Suvienytos pajėgos pateisina formulę: 2+2=5.

Progimnazijos informacija