TARPTAUTINĖS MOKYTOJOS DIENOS PROGA – VILKAVIŠKIO MERO PADĖKA PEDAGOGEI

Spalio 5 d. Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos pedagogai sulaukė Vilkaviškio mero vizito ir sveikinimų Mokytojo dienos proga. Išskirtinis mero sveikinimas ir padėka buvo skirti priešmokyklinio ugdymo pedagogei Raimondai Janulevičienei.

R. Janulevienė geba šiuolaikiškai tikslingai organizuoti ugdomąją veiklą, struktūruotai  planuoti ir atskleisti ugdymo turinį, numatyti konkrečius, kiekvieno vaiko gebėjimus atliepiančius uždavinius. Parenka prasmingas veiklas, kurios skatina smalsumą, entuziazmą, sudaro sąlygas išgyventi pažinimo ir kūrybos džiaugsmą, patirti mokymosi sėkmę. Priešmokyklinio ugdymo  mokiniai visada pasiekia mokyklinei brandai reikalingus rodiklius, kūrybiškai ugdosi dalykines ir bendrąsias kompetencijas, aktyviai dalyvauja progimnazijos neformaliojo ugdymo veiklose.         Mokytoja ekstremalių aplinkybių laikotarpiu sėkmingai įgyvendino nuotolinio mokymosi nuostatas, ugdė mokiniuose tolimesniam mokymuisi reikalingus IT gebėjimus.

R. Janulevičienė kuria palankią ir estetišką ugdymosi aplinką, rodo iniciatyvą rūpindamasi mokymo priemonėmis, siūlo tėvams tinkamus pagalbos ir bendradarbiavimo būdus bei formas.

Mokytoja telkia bendruomenę dalyvaudama institucijos ir vietos bendruomenės socialiniame kultūriniame gyvenime, atsakingai prisiima atsakomybę, per savo pedagoginę karjerą įgijusi tvirtą  tėvų ir kolegų pasitikėjimą.

  Progimnazijos informacija