Projektas „Judantys kelmai“

Progimnazijoje skiriamas didelis dėmesys socialinės kompetencijos ugdymui: organizuojamos Savanorystės dienos, akcijos, vykdomi tiksliniai projektai. Jų metu suburiama visa bendruomenė savanoriškai veiklai, kur mokiniai mokomi ir mokymosi tarnaujant patirties, gauna suaugusiųjų (ne tik  mokytojų) paramą, mokosi iš praktikos.

Dar viena svarbi progimnazijos veiklos sričių yra mokymosi džiaugsmas: prasmingų veiklų, skatinančių smalsumą, entuziazmą, kūrybą, parinkimas.

Progimnazijos tarybos nariai, vadovaujami pirmininkės Jolantos Ribačionkienės, siekdami sudaryti sąlygas šioms mokinių kompetencijoms atsiskleisti bei ieškodami išeities, kaip karštomis dienomis spręsti mokymosi lauke problemą, pasiūlė išplėsti lauko klasės funkcijas, įrengiant lengvai pernešamas sėdimas vietas. Taip gimė idėja „Judantys kelmai“.

Projektą finansavo Vilkaviškio „Lions Quest“ organizacija ir progimnazija. Mokymasis tarnaujant yra labai svarbus LIONS Quest programos elementas. Jų noras paskatinti vaikus ir jaunimą nuo pat mažens galvoti apie pagalbą vienas kitam ir tarnystę savo bendruomenei  sutapo su mokyklos siekiais.

Idėjos realizavimui buvo suburta „Ąžuolo“ progimnazijos bendruomenė. Tėvai, mokiniai, mokytojai, klasių vadovai, ūkio dalies darbuotojai savanoriškai įsijungė į darbus. Ačiū ketvirtoko Liudo ir pirmoko Simono tėčiui Džermeikai, septintoko Danieliaus ir priešmokyklinukės Deimilės tėčiui Didvaliui, antroko Deivido tėčiui Ivanauskui, ketvirtoko Deimio tėčiui Pučkui, penktokės Augustės ir šeštoko Arno tėčiui Kvirevičiui, septintoko Pijaus tėčiui Striokui, septintokės Kotrynos tėčiui Kriaučeliūnui, antrokės Godos tėčiui ir broliui Bikauskams, penktokės Agnės ir šeštoko Deivido tėčiui Vyšniauskui ir mokyklos ūkio dalies vadovui Romualdui Akuckui. Kelmai buvo nužievinti, nušveisti, lakuoti. Jiems dekoruoti rugsėjo mėn. buvo organizuota dar viena savanorystės akcija. Saulėtą popietę gausiai susirinkusių mokinių, jų mamų grupę koordinavo dailės mokytoja Diana Maksimavičienė. Ačiū mokinių mamoms savanorėms – Vaidai Akelaitienei, Aidai Liaudinskienei, Inai Bikauskienei, Rasai Jakštienei, Laimutei McDonald.

Bendra veikla, subūrusi mokyklos bendruomenę, leido pasijusti  mokyklos kūrėjais ir šeimininkais.

Pagaminti kelmai–mobilios kėdės  naudojami tikslingai pamokose lauke, neformaliojo ugdymo veiklose, laisvalaikiu. Jie estetiški, dera prie sukurtos erdvės, pritaikyti aktyviam, pasyviam poilsiui.

Jurgita Galinskienė, „Ąžuolo“ progimnazijos psichologė