UGDYMO ORGANIZAVIMO ATMINTINĖ LAPKRIČIO 9–27 D.

 1. Ugdymas 5–8 klasėse nuotoliniu būdu derinamas su kasdieniu būdu pagal šį grafiką:

1 sav., lapkričio 9–13 d.:

 • 5–6 klasės – kasdienis mokymosi būdas (mokykloje)
 • 7–8 klasės – nuotolinis mokymosi būdas.

2 sav., lapkričio 16–20 d.:

 • 7–8 klasės – kasdienis mokymosi būdas (mokykloje)
 • 5–6 klasės – nuotolinis mokymosi būdas.

3 sav., lapkričio 23–27 d.:

 • 5–6 klasės – kasdienis mokymosi būdas (mokykloje)
 • 7–8 klasės – nuotolinis mokymosi būdas.

 

 1. Mokiniai moksi pagal įprastinį, direktoriaus patvirtintą pamokų tvarkaraštį.
 2. Laikomasi įprasto, direktoriaus patvirtinto pamokų laiko. (https://azuolopro.lt/index.php/ugdymas/tvarkarasciai/)
 3. Pamokų metu mokiniai ir mokytojai dėvi kaukes.
 4.  Mokantis kasdieniu būdu vieną kartą per pamoką vėdinamos klasės.
 5. Organizuojant fizinio ugdymo pamokas numatyta, kad persirengimo kambariais naudotųsi tik tos pačios klasės mokiniai, kitai klasei (mergaitėms ir berniukams) skirtos atskiros patalpos.
 6.  Rūbine naudojasi taip pat tik vienos klasės mokiniai, kitai klasei paruošta atskira patalpa.
 7.  5–8 klasių mokiniams karantino laikotarpiu draudžiama išeiti už mokyklos teritorijos, išskyrus ligos ar nelaimės atvejus (apie tai informavus klasės auklėtoją ar kitą atsakingą pedagogą).
 8. Mokinių pavėžėjimas vykdomas įprasta tvarka.
 9. Mokyklos teritorijoje (lauke) numatytos erdvės, kuriose pertraukas gali leisti skirtingų klasių mokiniai (žr. Schemą).