Ketvirtokų išleistuvės

Dar pasidžiauk taip skubančia vaikyste.
Pabūk linksmuoliu žiogu ar spalvingu drugeliu.
Nuskris ji tartum vėjas pievomis išdykęs,
Todėl keliauk pirmyn, neatsisuk atgal.

Birželio 11 dieną į progimnazijos salę, aidint smuikų garsams, linksmi ir pakilios nuotaikos rinkosi ketvirtos klasės mokiniai, jų tėveliai, mokytojai, kad galėtų pasidžiaugti baigtos pradinio ugdymo programos pasiekimais. Išleistuvės iš pradinės klasės – ne toks didelis, tačiau pirmas ir nedrąsus žingsnis tolyn nuo vaikystės.

Atsisveikinimo su ketvirtąja klase šventę mokiniai pradėjo valso šokiu ir eilėmis. Nuoširdūs padėkos žodžiai tėveliams ir mokytojams, jausmingos dainos sugraudino visus dalyvius.

Būsimuosius penktokus šiltai sveikino progimnazijos direktorė Gileta. Ji įteikė ketvirtokams pradinio išsilavinimo pažymėjimus ir spaudė ranką kiekvienam, apdovanojamam Padėkos raštu.

Šventė baigėsi edukacine pamoka ir pašokinėjimu ant batuto. Vaikams prasidėjo vasara – ilgai lauktosios atostogos. Lai mintys skrieja tolyn į laukus, į vasarą…

4 klasės mokytoja M. Žemaitienė