Integruota gamtos ir žmogaus bei anglų kalbos pamoka „Gyvoji gamta aplink mus“

Spalio 26 d. rudenėjanti gamta pakvietė penktos klasės mokinius į integruotą gamtos ir žmogaus bei anglų kalbos pamoką „Gyvoji gamta aplink mus“. Vaikai šiai pamokai ruošėsi iš anksto – susipažinę su Lietuvos varliagyviais, ropliais, žinduoliais ir augalais, šalia mokyklos esančiame parke ieškojo jiems būdingų  požymių. Per anglų kalbos pamoką praplėtė temos žodyną.

Didžioji dalis integruotos pamokos buvo skirta mokinių praktinei veiklai mokyklos kieme bei parke. Grupėse mokiniai pasiskirstė pareigomis – fiksavo užduočių atlikimo laiką, ieškojo informacijos ir sistemino atsakymus. Užduočių atlikimas vyko dviem etapais. Pirmiausia reikėjo atpažinti gyvų organizmų grupes pagal aprašymus lietuvių ir anglų kalbomis, o po to susieti požymius su konkrečiais pavyzdžiais ir faktais apie juos.

Mokiniai noriai įsitraukė į veiklas, aktyviai dirbo grupėse. Įsitikinome, kad toks mokymasis bendradarbiaujant duoda naudos visiems – ir silpnai besimokantiems, nedrąsiems ir gabiesiems. Reflektuodami supratome, kad vaikai pamokoje pajuto darbo malonumą, patenkino savo smalsumą.

Gamtos ir žmogaus mokytoja Aira Lažauninkienė

Anglų kalbos mokytoja Aida Liaudinskienė