Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijai reikalingas lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijai nuo 2022 m. vasario 1 d. reikalingas lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas. 

Darbo vieta: J. Basanavičiaus g. 17, Vilkaviškis. 

Darbo sutartis: terminuota (numatoma iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.).  Darbo krūvis –  17 kontaktinių val./sav. (5,7,8 kl.) ir papildomai 3,5 kontaktinių val./sav. iki 2022 m. gegužės 31 d. (projekto vykdymo laikotarpiu).

Darbo pradžia – 2022-02-01.

Pedagogo pareigybės lygis – A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (priklauso nuo pedagoginio stažo, kvalifikacinės kategorijos) – 7,43-8,62.

Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, kandidatas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus, gebėti taikyti informacines technologijas, išmanyti ugdymo turinį reglamentuojančius dokumentus.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Gyvenimo aprašymą;
  5. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu direktorius@azuolopro.lt iki 2022 m. sausio 14 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pasiteirauti galima telefonu 8 342 20104, 20102,  el. paštu direktorius@azuolopro.lt  Atrankos būdas – pokalbis. Į pokalbį kviečiami pretendentai, atitinkantys reikalavimus. Pokalbis su pretendentais ir atranka planuojami sausio 19 d. sutartu su pretendentais laiku.