Šiaurės šalių literatūros savaitė 2021

Šiaurės šalių literatūros savaitė – jau trečią dešimtmetį vykdomas kultūros projektas, kurio tikslas yra puoselėti garsinio skaitymo ir šiaurietišką pasakojimo tradiciją, propaguoti Šiaurės šalių literatūrą ir prisidėti prie skaitymo skatinimo.

Šią savaitę tūkstančiuose bibliotekų, mokyklų bei kultūros įstaigų Šiaurės šalyse ir jų kaimyniniuose kraštuose organizuojami knygų skaitymai, parodos, pokalbiai, bei kultūriniai renginiai. Šiaurės šalių literatūros savaitės metu rengiami skaitymai „Auštant“ (skaitymai vaikams ir paaugliams) ir „Sutemų valanda“ (skaitymai suaugusiems). Pagrindinė projekto idėja išlikusi  iki šių dienų – tamsiausiu laiku metuose susiburti prie žvakių šviesos, skaityti ir klausytis istorijų iš Šiaurės šalių autorių knygų.

Šiemet Šiaurės šalių literatūros savaitė kvietė vaikus ir suaugusiuosius į garsinio skaitymo renginius svajonių ir ilgesio tema.

 Savaitės skaitymai papildė progimnazijoje vykdomo ilgalaikio projekto „Ąžuolo skaitymo metai“ veiklas. Viena iš numatytų šio projekto veiklų – skaitau su tėveliais, seneliais. Kūrinius, skirtus Šiaurės šalių literatūros savaitės skaitymams, 1 – 8 klasių mokiniams skaitė ne tik tėveliai ir  mamytės, bet ir  Smiltės Saikauskaitės  dėdė mokytojas J. Žaliabarštis,  Vilkaviškio dekanas, kun. teol. lic. Virginijus Gražulevičius bei kunigas Deividas Baumila, progimnazijos ūkvedys R. Akuckas.

1 – 2  klasių mokiniai klausėsi  tėvelių (L. Penkaičio, A. Marazo, V. Akelaičio, V. Povilaičio, R. Baltrušaičio, E. Kursevičiaus, A. Staškūno, K. Džermeikos) skaitomo A. Lindgren pasakojimo „Lota moka važiuoti dviračiu“, kuriame susipažino su  penkiamete Lota ir jos svajonėmis bei  nuotykiais. Tai linksmas ir spalvingas pasakojimas apie Lotą iš Pramuštgalvių gatvės, kuri labai labai norėjo išmokti važiuoti dviračiu.

Ištrauką iš A. Lindgren knygos „Rasmusas klajūnas“ apie devynerių metų berniuko Rasmuso, neturinčio nei tėvų, nei namų, gyvenančio  našlaičių prieglaudoje, ilgesį, svajones bei norus 3 – 4 klasių mokiniams skaitė D. Ivanauskas, G. Striokas, A. Baltrušaitis, L. Penkaitis, N. Zujus, J. Žaliabarštis, R. Akuckas, Vilkaviškio dekanas  V. Gražulevičius bei kunigas D. Baumila.

5–8 klasių mokiniams tėvelių (G. Katkevičienės, A. Lazarenkos, R. Būdavos, M. Kvirevičiaus, E. Mozūraitienės, A. Zigmanto, P.Janušaitienės, V. Striokienės, R. Žebrauskienės) skaitoma  ištrauka iš Karinos Edlandsson knygos „Perlų ieškotoja, pasakojo apie  pagrindinės knygos herojės Mirandos jausmus ir svajones.

            Suaugusiųjų garsiai skaitomos kūrinių ištraukos ugdė mokinių dalykines žinias, nes 1 – 4 klasių mokytojos ir 5 – 8  klasių lietuvių kalbos mokytojos su vaikais aptarė tekstus ir atliko suvokimo užduotis. Džiugu, kad mokiniai taip pat galėjo ugdytis asmeninę, mokėjimo mokytis ir komunikavimo kompetencijas.

Bibliotekininkė D. Skinkienė